Havza Masaj Salonu Mutlu Son Jasmi̇n

Hamile kadınlar bu dönemde alabilecekleri doğum raporları ile doğum öncesi izin alabilirler. Havza masaj salonu Bu, yasalarca tanınan bir haktır. Doğum raporu, doğum izninden ne zaman çıkacaklarını ve ne zaman işlerine döneceklerini belirler. Havza masaj salonu Tekil gebeliği olan kadınlar doğumdan 8 hafta önce doğum raporu almalı ve çoğul gebeliği olan kadınlar doğumdan 10 hafta önce doğum raporu almalıdır. Bu şekilde doğum izinlerinin yasal haklarını kullanabilirler. Havza masaj salonu . Bu izinden yararlanmak için SGK sözleşmeli hastanelerden doğum raporu alınmalıdır. Raporun açık bir rapor olması nedeniyle işyerine verilen bir fotokopi doğumdan 56 gün sonra kapalıdır. Yine işyerine bir kopya verilir ve işyeri bunu SGK’ya bildirir. Hamile bir kadın doğumdan 8 hafta ve doğumdan 8 hafta sonra kullanabileceği 16 haftalık doğum iznine sahiptir. Birden fazla gebeliği olanlar için doğumdan önce izne 2 hafta daha eklenir. Kadın hamileliği sırasında herhangi bir problem yaşamazsa, doğumdan önceki 8 haftalık izni kendi isteği üzerine kısaltılabilir. Bu durumda, kadının doğumundan önce, işten 3 hafta önce çalışabilir. Doğumdan izin süresine kadar kullanmadığı izin sürelerini ekler. Ancak, hamile kadınların doğumdan 3 hafta önce izin alması zorunludur. Bu kendi isteği ile feragat edilmeyecektir. Hamile kadınların doğum raporunda doğum izni ödenir. Bu rapor ve diğer belgelerle birlikte doğum ücretini SGK’dan alabilir. Çalışan kadınlar hamilelik sırasında işyerinden düzenli kontroller için ücretli izin kullanabilir. Gerekli görüldüğü takdirde işyerinde daha uygun bölümlere götürülür. Çalışma alanı değiştirilen gebelerin ücretlerinde indirim yapılamaz. Doğumdan sonra yasal haklara sahip olan hamile kadınlar, gerektiğinde eklenecek olan 8 haftalık ücretsiz izin hakkına sahiptir. Teslimattan 8 hafta ve doğumdan 8 hafta sonra herhangi bir ücret kesintisine tabi değillerdir. Ancak, 6 aylık izin hakkında maaş ödemesi alamıyorlar. Doğum izni süresinin belirlenmesi, doktordan doğum saatini gösteren doğum raporudur. Kadının doğumdan önce hamileliği sorunu varsa, doğumdan önceki 8 haftalık izin süresi uzatılabilir. Kadınlar genellikle hamilelik haftasını hesaplayamazlar. Bu nedenle doğumdan önce izinleri için bir plan yapabilirler. Gebelik normalde 40 hafta olarak kabul edilir. Yasal izin hakkına göre, kadın gebelik haftasındaki doğum iznine ayrılmalıdır. Bunu hesaplamak için, tahmini doğum tarihinin son adet dönemine göre hesaplanması gerekir. Bu şekilde, hamilelik haftası belirlenebilir. Gebelik haftası doğumdan önce yanlış hesaplanırsa doğumdan sonra kullanılacak 8 haftalık izin azalır. Doğum öncesi izin ile 8 hafta 32. haftaya karşılık gelir. Yani, son adet döneminin başlangıcına göre, 31 hafta beş gün hamilelik dönemidir. 31 haftalık hamile bir kadının doğumuna 8 hafta ve 2 gün kaldı. Bu şekilde doğum öncesi izin doğru kullanılır. Gebeliği fazla olan kadınların 2 haftadan daha fazla izni var. Kanunda belirtilen bu izin süreleri, kadının durumuna veya işin türüne göre doktorun raporuyla uzatılabilir. Bu izni hamile kadınlar için kullanmak yasal olsa da, bazı prosedürler yerine getirilmelidir. Doktora hamileliğin 32 hafta olduğu rapor tarafından belirlenmelidir. Bununla SSK hastanesi veya ayakta tedavi kliniği onaylanmalı ve rapor onaylanmalıdır. Rapor kuruma verilmeli ve prosedürler tamamlanmalıdır.