Kavak Masaj İlbüke

salonu, karaciğerin sağlıklı çalıştığını gösteren değerlerdir. Kavak masaj Yüksek seviyeler karaciğer hasarının bir belirtisidir. Yüksek düzeyde karaciğer enzimleri, insanlarda hamilelik gibi bazı dönemlerde normal kabul edilebilir. Kavak masaj Karaciğer hasarının ilk belirleyicisi, karaciğerdeki hücreler tarafından kana salınan enzimlerdir. Normal sağlıklı bireylerde, bu enzimler karaciğerde depolanır. Kavak masaj . Fakat karaciğerdeki hücreler zarar görürse kanla karışırlar. Kişiye yapılan kan testleri ile tespit edilebilir. Karaciğer hasarının belirlenmesi için, karaciğere özgü aminotranferaz enzimleri sıklıkla kullanılır. Bu enzimler aspartat aminotransferaz (AST – SGOT) ve alanin aminotransferazdır (ALT – SGPT). Bunlar normalde hepatositlerde bulunur. Karaciğer hasar görürse kanla karıştırılır. Bu enzimler, hücre içindeki kimyasal reaksiyonları katalize eder. Vericiye bu adla değinilir çünkü amino grubunu molekülden reseptör molekülüne aktarırlar. AST ve SGOT, ALT ve SGPT aynı enzimleri ifade eder. AST (SGOT), karaciğer, beyin, kas, böbrek gibi farklı dokularda bulunur. Bu dokulara verilen hasar sonucunda enzimin kan değerleri artar. Bu nedenle, AST (SGOT) değerindeki artış sadece karaciğere ait değildir. ALT (SGPT) enzimi karaciğere daha spesifiktir. Karaciğer dışındaki dokularda bulunursa, karaciğerde yoğunlaşır ve karaciğerdeki hasarı arttırır. Bu enzimlerin değeri serumdan ölçülür. Bu enzimlerin seviyesi karaciğer hasarının bir göstergesi olarak kabul edilmekle birlikte, bu mutlaka karaciğer hasarını göstermez. Elde edilen yükseklik hastanın genel durumu ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu değerlerde boy ile karaciğer hasarı derecesini belirlemek doğru değildir. Örneğin, akut viral hepatit A hastalarının akut AST ve ALT değerleri çok yüksek olmasına rağmen, karaciğer zarar görmeden geri kazanılmaktadır. Kronik hepatit C hastalarında düşük AST ve ALT düzeylerine rağmen karaciğerde yüksek düzeyde hasar meydana gelir. Kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda siroz gelişebilir. Hastanın yaygın bir nekrozu varsa veya birçok karaciğer hücresi ölürse, kanda AST ve ALT seviyelerinde yükselme meydana gelir. Akut viral hepatitte, karaciğer toksisitesine sahip ilaçların kullanımı, karaciğer hücrelerinin kardiyovasküler kollapsta hasar gördüğünde, enzim seviyelerinde bir artış olduğu görülür. Sağlıklı bireylerde bile, enzimler hafifçe yükselebilir. Bu yükseklik normal seviyenin iki katını geçmez. Bu genellikle alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, diyabet, aşırı kilo yağ karaciğerine neden olabilir. Kronik hepatit C’li kişilerde enzim seviyelerini de artırabilir. Ağrı kesici, psikotik ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlar, antibiyotikler, kardiyovasküler ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, karaciğer enzimlerinde artışa neden olabilir. Bu yükselmeler, ilaçların salınmasından birkaç ay sonra normal seviyelere döner. Sağlıklı deneklerde enzimlerin yükselmesi araştırılmalıdır. Bireylerde enzimlerin yükselmesine neden olan risk faktörleri değerlendirilir. Enzimlerin yükselmesi karaciğerdeki hastalık hakkında bazı fikirler verebilir. Alkol kullanım değerleri AST 300 U / L’nin altında ve ALT seviyesi 100 U / L’nin altındadır. Akut viral hepatit bu değerleri artırır. Artan alkol veya ilaç değerleri, serbest bırakılarak normal seviyelerine indirilir. Obeziteye bağlı yükselmeler ağırlığın% 5-10’unda verilirse, enzimler normal seviyelerine düşebilir. Bununla birlikte, enzimlerde azalma yoksa, karaciğer hastalıkları yapılacak testlerle belirlenir. Uygun tedaviler uygulandığında, enzimlerin seviyesi azalır. Karaciğer için spesifik diğer enzimler GGT (Gama glutamil transpeptidaz) ve 5 nükleotiddir.